Иш Online курстарды Future

Кандайча өзгөрүшү түзүү жана уламдан-Ат The тездетүү үчүн

учурдагы абалы
жазылган эмес
баа
150.00

Жети бөлүмдөн турган бул курста инсандарга жана топторго чыгармачылыкты жана инновацияны тездетүү, өзгөрүүлөргө карабастан ыкчамдыкты жогорулатуу үчүн идеялар, стратегиялар жана ресурстар берилет.

Иш Online Сабактын мазмуну келечеги

Бардыгын жайып көрсөтүү